Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 28/2021/DGL

10.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 27/2021/DSOZ

08.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 26/2021/DSOZ

04.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 25/2021/DSOZ

03.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Zarządzenie Nr 23/2021/DEF

29.01.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ

28.01.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej