Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ

25.11.2020
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 185/2020/DSOZ

24.11.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Zarządzenie Nr 183/2020/DEF

13.11.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Zarządzenie Nr 182/2020/DGL

13.11.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Zarządzenie Nr 180/2020/DSM

12.11.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie Nr 179/2020/DSM

12.11.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne