Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 60/2020/DSOZ

21.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 59/2020/DSOZ

15.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 57/2020/DSOZ

14.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 58/2020/DGL

14.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 56/2020/DGL

10.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 55/2020/DSOZ

10.04.2020
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego