Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 203/2020/DEF

21.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM

Zarządzenie Nr 202/2020/DEF

21.12.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Zarządzenie Nr 201/2020/DGL

18.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 200/2020/DSOZ

15.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 199/2020/GPF

15.12.2020
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19

Zarządzenie Nr 198/2020/GPF

11.12.2020
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19