Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL- tekst ujednolicony

01.10.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 130/2019/DAiS

01.10.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 129/2019/DSOZ

30.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 128/2019/DSOZ

30.09.2019
w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 127/2019/DEF

27.09.2019
w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

Zarządzenie Nr 126/2019/DSOZ

27.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej