Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 115/2021/DEF

25.06.2021
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok

Zarządzenie Nr 112/2021/DSOZ

24.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ

23.06.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ

18.06.2021
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Zarządzenie Nr 108/2021/DEF

18.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej...

Zarządzenie Nr 107/2021/DEF

18.06.2021
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta