Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 24/2020/DGL

28.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 23/2020/DSOZ

28.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 22/2020/GPF

28.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 21/2020/DSM

26.02.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Zarządzenie Nr 20/2020/DGL

20.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 17/2020/DEF

10.02.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok