Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2020/DGL

05.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 14/2020/GPF

31.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 12/2020/DSOZ

29.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 8/2020/GPF

17.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ

16.01.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 6/2020/DK

15.01.2020
w sprawie czynności sprawdzających