Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL- tekst ujednolicony

26.09.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 125/2019/DSM

26.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 124/2019/GPF

18.09.2019
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 123/2019/DEF

18.09.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ

18.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Zarządzenie Nr 120/2019/DSOZ

11.09.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne