Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 159/2021/DSOZ

30.09.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 158/2021/DSOZ

30.09.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 157/2021/DSOZ

30.09.2021
w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ

24.09.2021
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Zarządzenie Nr 155/2021/DSOZ

24.09.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 154/2021/DI

21.09.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia