Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 213/2020/DSOZ

31.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 210/2020/BPZ

31.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 209/2020/GPF

29.12.2020
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 206/2020/DGL

28.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 205/2020/DSOZ

22.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 204/2020/DSOZ

21.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień