Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2020/DEF

20.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM

Zarządzenie Nr 127/2020/DEF

20.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w roku 2015 i latach następnych”

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony

12.08.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 124/2020/DAiI

10.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 123/2020/DSOZ

07.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Zarządzenie Nr 119/2020/DK

04.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia