Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 53/2021/DGL

31.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 52/2021/DSOZ

26.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 47/2021/DSOZ

22.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 46/2021/DSOZ

22.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 45/2021/BSP

18.03.2021
w sprawie legitymacji służbowych kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony

16.03.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia