Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

01.10.2015
NFZ informuje, że uruchomione zostały usługi webservice na środowisku produkcyjnym (obsługujące żądania w wersji 2.0), w ramach których możliwe jest wystawianie oraz obsługa etapów SSO.

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

30.09.2015
w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

Komunikat DGL

30.09.2015
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Ogłoszenie

24.09.2015
W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przez NFZ pozakonkursowego projektu pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)...

Komunikat

16.09.2015
Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne - wprowadza podpisane 16 września br. zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ.

Słowniki

16.09.2015
Słownik produktów handlowych w.234 (chemioterapia).