Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08.01.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

Komunikat dla świadczeniodawców

07.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców ws. zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć

Komunikat dla świadczeniodawców

02.01.2020
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.45

Komunikat DGL

02.01.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2020 r.

Komunikat w sprawie systemu eZWM

Ważne!
31.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat DGL

31.12.2019
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do października 2019 r.