Aktualności

Aktualności Centrali

Ważne!

Przedstawiamy do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, który przewiduje umożliwienie chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu z zastosowaniem specjalnych infuzorów.

Ważne!

Komunikat o działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowanych na rzecz dalszej poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w programach lekowych i chemioterapii.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

Ważne!
13.01.2020
Oficjalne stanowisko w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

Komunikat DGL

13.01.2020
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do października 2019 r.

Komunikat DGL

13.01.2020
W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.6 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje korektę do wersji 2. 6.