Aktualności

Aktualności Centrali

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 wydłuża godziny funkcjonowania

29.07.2022
Od 1 sierpnia Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 wydłuża godziny funkcjonowania

Komunikat DGL

28.07.2022
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do maja 2022 r.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

26.07.2022
w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych.

Komunikat dla świadczeniodawców

12.07.2022
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika.

NFZ uruchamia 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń w placówkach medycznych

Ważne!
12.07.2022
W związku z realizacją Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o uruchomieniu na ten cel dodatkowych środków.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.07.2022
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych