Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09.11.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Dodatki covidowe dla medyków: nowe zasady rozliczania

04.11.2021
Od 1 listopada 2021 personel medyczny otrzyma dodatek covidowy za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

02.11.2021
Informacja o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum.

Raport refundacyjny

29.10.2021
Wielkość kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-sierpień 2021 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia krótki przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

29.10.2021
Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju transportu, należy pamiętać o pacjentach wymagających transportu, zarówno ze wskazań niezwiązanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazujących objawy choroby COVID-19

Komunikat DGL

28.10.2021
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do sierpnia 2021 r