Aktualności

Aktualności Centrali

Lekarze POZ podpisali aneksy do umów. Umowy będą obowiązywać do końca 2022 roku.

28.06.2021
Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

NFZ uwalnia rezerwę ogólną. Na co przeznaczymy dodatkowe środki?

28.06.2021
Resorty zdrowia i finansów zgodziły się na zmianę w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. Uruchomione ponad 850 mln zł z rezerwy ogólnej przeznaczymy m.in. na program pilotażowy Profilaktyka 40+.

NFZ zmienił zarządzenie POZ. Premia za leczenie na miejscu

25.06.2021
25 czerwca weszła w życie nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego warunków i realizacji umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Za diagnozowanie i leczenie pacjentów bezpośrednio w gabinecie lekarza POZ, poradnie zyskają wyższe wynagrodzenie.

NFZ prowadzi rozmowy z sieciami medycznymi w sprawie zagwarantowania opieki dla pacjentów z placówek POZ

25.06.2021
NFZ prowadzi rozmowy z największymi sieciami medycznymi w sprawie zagwarantowania opieki dla pacjentów z placówek POZ, którym wygasają umowy z dniem 30 czerwca br.

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

24.06.2021
W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów.

Komunikat dla świadczeniodawców

24.06.2021
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-kwiecień 2021 r.