Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

11.05.2020
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia - kryteria

08.05.2020
Kryteria podziału środków dla personelu medycznego uprawnionego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia są ściśle określone w załączniku do polecenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2020 r. Sprawdź szczegóły.

Przerwa serwisowa

08.05.2020
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w piątek 8 maja 2020 r. w godzinach 17:00-21:00 i sobotę 9 maja 2020 w godzinach 8:00 - 21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ

Specjalny zespół opracuje koncepcję budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych

08.05.2020
Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wiesz, jak usprawnić zawieranie umów ze świadczeniodawcami? Zgłoś swoje pomysły do 31 maja.

Komunikat dla świadczeniodawców

06.05.2020
Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.51

Komunikat DGL

05.05.2020
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do lutego 2020 r.