Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2019
komunikat dla świadczeniodawców ws. powiadamiania wiadomościami SMS o terminach przyjęć pacjentów zarejestrowanych na listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE

Komunikat Departamentu Informatyki

10.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący korekty zapisów komunikatu LIOCZ

Komunikat dla świadczeniodawców

10.12.2019
Komunikat dla świadczeniodawców ws. weryfikacji zgonów w harmonogramach przyjęć oraz listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE

Przerwa serwisowa

10.12.2019
W związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w dniu 10 grudnia 2019 r. w godzinach od 20.00 do 21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do aplikacji AP-KOLCE

Komunikat dla świadczeniodawców

06.12.2019
Filmy instruktażowe dla świadczeniodawców i realizatorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat DGL

06.12.2019
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do września 2019 r.