Aktualności

Aktualności Centrali

Wystawianie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe

22.03.2023
Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe, dnia 17 marca 2023 r. usługa wystawiania e-skierowań uzdrowiskowych została udostępniona.

Uwaga na fałszywe mejle. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem

Ważne!
20.03.2023
AKTUALIZACJA: Odbieramy niepokojące sygnały o fałszywych mejlach, które informują o rzekomym wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje zawarte w tych wiadomościach są nieprawdziwe. Nie doszło do żadnego wycieku danych.

Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej

14.03.2023
Trwa rekrutacja na „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

Studenci i doktoranci pochodzenia polskiego bez prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny

14.03.2023
Komunikat w sprawie studentów i doktorantów pochodzenia polskiego bez prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny.

Komunikat dla świadczeniodawców

13.03.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.