Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 88/2019 - zakończone

05.12.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Ewidencji Świadczeniobiorców - 88/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 87/2019 - zakończone

29.11.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Dziale ds. Wyrobów Medycznych - 87/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 86/2019 - zakończone

29.11.2019
Śląski OW NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Współpracy Międzynarodowej, Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - 86/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 85/2019 - zakończone

20.11.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych - 85/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 84/2019 - zakończone

18.11.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Współpracy Międzynarodowej, Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - 84/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 83/2019 - zakończone

15.11.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Delegaturze w Częstochowie - 83/2019