Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 79/2019 - zakończone

17.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko referenta w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - 79/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 78/2019 - zakończone

17.10.2019
Śląski OW NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Współpracy Międzynarodowej, Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - 78/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 77/2019 - w toku

17.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Skarg i Wniosków - 77/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 76/2019 - zakończone

17.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Rozliczania Umów - 76/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 75/2019 - zakończone

27.09.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców - 75/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 74/2019 - zakończone

20.09.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń - 74/2019