Dla Pacjenta

Opieka Koordynowana w POZ

Logotyp programu. Tekst na logotypie: Opieka Koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Na czym polega?

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Kogo obejmuje?

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • endokrynologii
 • chorób nerek,

na które najczęściej chorują Polacy.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

Co zyskuje pacjent?

 • Wygodę - więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
 • Czas - wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.
 • Bezpieczeństwo - koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.
 • Dostępność - szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 • Wiedzę - porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przychodzi lekarz do lekarza

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator opieki w POZ po raz pierwszy pojawił się w październiku 2021 r. Wtedy zadania koordynatora skupiały się na działaniach profilaktycznych.

Opieka koordynowana wzmacnia rolę koordynatora, który dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Nie ma wymagań, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni. 

Wprowadzenie opieki koordynowanej

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne. Przychodnie od 1 października 2022 r. występują do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Oddział wojewódzki NFZ sprawdza wnioski i podpisuje aneksy do umów. Wówczas konkretne placówki POZ poszerzają swoją ofertę dla pacjentów.

Zasady organizacji i funkcjonowania  opieki koordynowanej zostały określone na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Bankiem Światowym pilotażowego programu POZ PLUS.

 

Sprawdź czy Twoja przychodnia realizuje opiekę koordynowaną [MAPA]