Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Aktualizacja dokumentów dla operatorów eWUŚ

21-01-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że dokonano aktualizacji dokumentów dla operatorów eWUŚ w celu wykazania aktualnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

Źródło: Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności