Dla Świadczeniodawcy

Twórcy oprogramowania

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Specustawy

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  w najbliższym czasie przekazywanie informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

 • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ posiada uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyświetli się poniższy ekran, na którym widnieje flaga Ukrainy:

Ekran portalu Ewuś z potwierdzeniem prawa do świadczeń dla obywatela Ukrainy

 • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5

Dodatkowa informacja o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wprowadzona poprzez rozszerzenie elementu "informacja_dodatkowa" o nowy kod "UKR". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem. Budowę pojedynczego elementu „informacja_ dodatkowa” zaprezentowano poniżej:

element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem

Poniższa tabela zawiera rozszerzony zakres możliwych wartości elementu „informacja_dodatkowa”

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się kwarantannie z powodu epidemii.

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM- RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

ZASWIADCZENIE-COVID

Pacjentowi wystawiono zaświadczenie o szczepieniu dnia: DD-MM-RRRR

I

Dodatkowa informacja o zaszczepieniu pacjenta szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (dawką pierwszą w przypadku szczepionek jednodawkowych lub dawką drugą w przypadku szczepionek dwudawkowych).

UKR

Pacjent posiada uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa

I

Dodatkowa informacja o zakresie świadczeń przysługujących pacjentowi na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku z planowanym przekazywaniem informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez usługę eWUŚ publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie ulegają następujące pliki:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.12.pdf
 • ServiceBrokerCwuAuth5.4-soapui-project.xml

Dnia 5 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął przekazywanie poprzez system eWUŚ informacji o zaświadczeniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19  szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej dla osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące informacji o zaświadczeniu o szczepieniu aktualizowane są na podstawie danych przekazanych przez Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych o szczepieniach przeciwko COVID-19.

Sposób udostępniania informacji poprzez wersję webową usługi eWUŚ oraz wersję sieciową usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5 został opisany w komunikacie opublikowanym 30 czerwca 2021 r. W tym komunikacie zostały przekazane także odnośniki do pobrania aktualnej dokumentacji eWUŚ.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami umieszczanymi na stronie www.nfz.gov.pl, dnia 29 października 2021 r. planujemy definitywnie wyłączyć obsługę komunikatu odpowiedzi dla usługi sieciowej eWUŚ w wersji 2 oraz 3.

Prosimy do tego czasu dostosować się do wersji 5 komunikatu eWUŚ.

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  w najbliższym czasie przekazywanie informacji o zaświadczeniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19  szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej dla osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące informacji o zaświadczeniu o szczepieniu aktualizowane są wg stanu przekazywanego przez Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych o szczepieniach przeciwko COVID-19.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

 • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ została w pełni zaszczepiona szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (czyli w przypadku szczepień objętych schematem jednodawkowym – przyjęła jedną dawkę a w przypadku szczepień objętych schematem dwudawkowym – przyjęła dwie dawki) wyświetli się poniższy ekran:

Jeżeli osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest jednocześnie objęta kwarantanną lub izolacją domową, ekrany prezentować się będą następująco:

 • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5

W związku z wprowadzeniem dodatkowej informacji o zaświadczeniu o szczepieniu COVID-19, zakres elementu "informacja_dodatkowa" został rozszerzony o nowy kod "ZASWIADCZENIE-COVID". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem. Budowę pojedynczego element z informacją dodatkową zaprezentowano poniżej: 

Poniższa tabele zawiera rozszerzony zakres możliwych wartości elementu „informacja_dodatkowa”

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

ZASWIADCZENIE-COVID

Pacjentowi wystawiono zaświadczenie o szczepieniu dnia: DD-MM-RRRR

I

Dodatkowa informacja o zaszczepieniu pacjenta szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (dawką pierwszą w przypadku szczepionek jednodawkowych lub dawką drugą w przypadku szczepionek dwudawkowych).

W związku z planowanym przekazywaniem informacji o zaświadczeniu o szczepieniu przez usługę eWUŚ publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie ulegają następujące pliki:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.11.pdf
 • ServiceBrokerCwuAuth5.3-soapui-project.xml

Odpowiadając na zgłoszone potrzeby personelu medycznego Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  od dnia 1 lipca 2020 r. w godzinach popołudniowych przekazywanie informacji o izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny  aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

 • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie poddana izolacji domowej wyświetli się poniższy ekran:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

W przypadku osoby podlegającej weryfikacji eWUŚ, która aktualnie poddana jest kwarantannie ekran prezentuje się jak dotychczas:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

 • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

W związku z wprowadzeniem dodatkowej informacji o izolacji domowej, zakres elementu "informacja_dodatkowa" został rozszerzony o nowy kod - "IZOLACJA DOMOWA". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem (). Budowę pojedynczego element z informacją zaprezentowano poniżej: 

 

Zakres możliwych wartości elementów szczegółowych zawiera poniższa tabela

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się kwarantannie z powodu epidemii.

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

UWAGA dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 

Przekazywanie wyodrębnionej informacji o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej nie jest wdrożone dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3.

Wersja ta nie ulega zmianie, gdyż nie jest rozwijana i jej obsługa zostanie wyłączona od dnia 1 października 2020 r.

Źródło: Departament Informatyki

Informujemy, że w związku z rozbudową wszystkich przypadków testowych o dane dodatkowe oraz korektą danych testowych dla przypadku DN publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie uległy następujące pliki:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.9.pdf
 • ServiceBrokerCwuAuth5.1.xml

Źródło: Departament Informatyki

W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia  rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ, aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

W wersji sieciowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, w odpowiedzi w elemencie „nazwisko” wyświetlona zostanie informacja:

[KW-DDMM] Nazwisko

Gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

Np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:

[KW-3003] Kowalski

Na poniższym rysunku widoczne jest sprawdzenie dla fikcyjnej osoby w wersji sieciowej usługi eWUŚ:

 

UWAGA: W przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki.

Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3

W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie uprawnienia do świadczeń otrzyma w polu „nazwisko” następujące znaki ujęte w nawias kwadratowy: KW oraz dzień i miesiąc zakończenia kwarantanny. Znaki te będą umieszczone przed nazwiskiem.

Element „nazwisko” w przypadku osoby objętej kwarantanną przybierze następującą formę:

[KW-DDMM] Nazwisko

Gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

Np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:

[KW-3003] Kowalski

UWAGA: W przypadku osób, które nie są objęte kwarantanną, w polu „nazwisko” nie będą przekazywane żadne dodatkowe znaki.

Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

W przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, system świadczeniodawcy zintegrowany z usługą eWUŚ w Komunikacie odpowiedzi zawierającym informacje o statusie świadczeniobiorcy udostępni dodatkową sekcję która będzie zawierała dodatkowe informacje związane z pacjentem, jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:

 • poziom – O (ostrzeżenie)
 • kod – KWARANTANNA-COVID19
 • wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

Źródło: Depatament Informatyki

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ w wersji v5, która będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą wersją v3 komunikatu.

 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3opcjonalna informacja o objęciu kwarantanną zostanie dodana do istniejącego pola z nazwiskiem świadczeniobiorcy zgodnie z poniższym schematem:

- nazwisko świadczeniobiorcy zostanie poprzedzone ciągiem znaków [KW-DDMM], gdzie:

 • KW – oznaczenie kwarantanny
 • DD – dzień zakończenia kwarantanny
 • MM –miesiąc zakończenia kwarantanny

 • Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5 informacja o objęciu kwarantanną zawarta jest we wprowadzonym uniwersalnym elemencie prezentującym informacje dodatkowe związane z osobą weryfikowaną w eWUŚ , jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
  • poziom – O (ostrzeżenie)
  • kod – KWARANTANNA-COVID19
  • wartosc – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRRR

 

Publikujemy dokumentację do obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ, która ulega zmianie:

w wersji 3

w wersji 5

Definicję produkcyjnej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl

Definicję produkcyjnej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl

Definicję testowej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/Auth?wsdl

Definicję testowej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/ServiceBroker?wsdl

W związku z koniecznością wymiany certyfikatu informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. po godzinie 7-ej, system eWUŚ zostanie przełączony na nowy certyfikat. Certyfikat ten wykorzystywać będzie między innymi funkcję skrótu SHA-2.

Certyfikat pośredni (intermediate) oraz główny (root) można pobrać ze strony wystawcy pod adresem https://knowledge.digicert.com/generalinformation/INFO3805.html,  w sekcji "SHA-2 Intermediate CAs (under SHA-2 Root)".

Ze względu na to, że certyfikat wystawcy może nie być uważany za zaufany w niektórych wersjach oprogramowania, np. w starszych wersjach Javy, prosimy  o weryfikację wersji komponentów wykorzystywanego oprogramowania.

źródło - Departament Informatyki

Informujemy, że w związku z przygotowywaniem systemu eWUŚ do udostępnienia funkcji zarządzania hasłem do konta za pośrednictwem usług sieciowych publikujemy zmodyfikowaną dokumentację. Zmianie uległy następujące pliki:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.6.pdf
 • ServiceBrokerCwuAuth3.4.xml

Aktualizacje systemów oddziałów Funduszu będą przeprowadzane sukcesywnie do połowy stycznia 2014 r. Zachęcamy do dostosowywania systemów dedykowanych dla świadczeniodawców i testowania usługi sieciowej pod adresem: https://ewus.nfz.gov.pl.

Pliki do pobrania

Informujemy,  że  19 lipca  2013 r.  zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ w wersji 3.0, która  będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą  wersją 2.0 komunikatu.

Jednocześnie informujemy, że obsługa komunikatu w wersji 1.0 po 19 lipca br. zostanie definitywnie wyłączona.

Data wyłączenia obsługi komunikatu w wersji 2.0 zostanie opublikowana na stronach NFZ w późniejszym terminie.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ zawierające przykłady danych testowych dla komunikatu w wersji 3.0.

Obecnie dostępna jest usługa testowa obsługi komunikatu w wersji 3.0. Wydanie produkcyjne nowego komunikatu planowane jest na połowę lipca 2013 r. i zostanie poprzedzone wcześniejszą informacją.

Wersja 1.0 komunikatu eWUŚ będzie obsługiwana do chwili wydania komunikatu w wersji 3.0.

W związku z koniecznością:

 • zmiany sposobu logowania lekarzy posiadających umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept refundowanych w następujących OW NFZ: Dolnośląskim, Lubuskim, Łódzkim, Małopolskim, Opolskim, Podkarpackim, Pomorskim, Śląskim;
 • dodania dodatkowych elementów informacyjnych związanych z procesem logowania operatora (informacje o konieczności zmiany hasła za N dni);
 • zmiany formatu komunikatu zwrotnego ze względu na wprowadzenie dodatkowego statusu odpowiedzi - "PESEL nieaktualny";

 Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ.

Opublikowanie wersji testowej usługi oraz pełnej dokumentacji z przykładami danych testowych dla wersji komunikatu 3.0 nastąpi w drugiej połowie czerwca 2013 r.

Wydanie komunikatu w wersji 3.0 planowane jest na połowę lipca 2013 r.

W związku z koniecznością dodania w komunikacie odpowiedzi systemu eWUŚ nowego atrybutu: "Oznaczenie na recepcie - DN" oraz zwiększeniem rozmiaru atrybutu: "id_operacji" do 20 znaków zamieszczamy zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ.

Zwracamy uwagę, że obecna wersja komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń (wersja 2.0) będzie funkcjonować równolegle z poprzednią wersją odpowiedzi (wersja 1.0). Termin wyłączenia obsługi komunikatu w wersji 1.0 zostanie opublikowany na stronach NFZ w styczniu 2013 r. z tygodniowym wyprzedzeniem.

Definicję produkcyjnej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl

Definicję produkcyjnej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl

Definicję testowej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/Auth?wsdl

Definicję testowej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/ServiceBroker?wsdl

Pliki do pobrania

Zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ dla producentów oprogramowania. Zmiana polega na modyfikacji komunikatu zwrotnego. Dodano nowy atrybut - oznaczenie na recepcie - DN.

W związku ze zgłoszonym problemem z definicją w pliku XSD (status_cwu.xsd - definicja opisująca formaty wymiany danych), zamieszczamy jego poprawioną wersję.

Plik WSDL z poprawionym zapisem został także udostępniony bezpośrednio na serwerze z usługą.

Komunikat dotyczący obsługi wymiany komunikatów w celu weryfikacji statusu uprawnienia świadczeniobiorcy w oparciu o mechanizm usług sieciowych

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia zmodyfikowaną wersję dokumentacji systemu eWUŚ wraz z nowym plikiem projektowym, w związku ze zmianami dotyczącymi możliwości logowania operatorów Świadczeniodawcy i Lekarza.

Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem strony testowej eWUŚ należy zgłaszać na adres .

W załączonej do komunikatu paczce dokumentów znajdują się:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego.pdf (wersja 1.1) - interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker, umożliwiający sprawdzenie w systemie eWUŚ pojedynczego statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego świadczeniobiorcy. Dokument zawiera nowe przypadki testowe tj. wszystkie możliwe dopuszczalne kombinacje procesu logowania dla operatora typu Świadczeniodawca i Lekarz w każdym z OW NFZ.
 • status_cwu.xsd - definicja opisująca formaty wymiany danych
 • xmldsig-core-schema.xsd - definicja pomocnicza - podpis
 • ServiceBrokerCwuAuth2.xml - plik z projektem testowym dla aplikacji soapUI w celu przetestowania usługi

Informujemy, że od dnia 20 sierpnia 2012 roku Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl udostępnia możliwość korzystania z usługi sieciowej do testowania komunikatów XML, umożliwiających przesłanie zapytania oraz otrzymanie automatycznej odpowiedzi o statusie uprawnienia osoby identyfikującej się numerem PESEL przesłanym w zapytaniu.

Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem strony testowej eWUŚ należy zgłaszać na adres .

Komunikat dotyczący obsługi wymiany komunikatów w celu weryfikacji statusu uprawnienia świadczeniobiorcy w oparciu o mechanizm usług sieciowych.

W załączonej do komunikatu paczce dokumentów znajdują się:

 • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego.pdf - szczegółowy opis interfejsu dostępowego z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker, umożliwiający sprawdzenie z systemie eWUS pojedynczego statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego świadczeniobiorcy. Dokument ten zawiera również instrukcję opisującą czynności, które należy wykonać aby wykonać testy oraz opis przypadków testowych.
 • Auth_msg_java.wsdl - definicja serwisu autoryzacyjnego
 • Message.xsd - definicja pomocnicza
 • ServiceBroker_msg_mtom_java.wsdl - definicja usługi brokera
 • ServiceBrokerCwuAuth.xml - plik z projektem.
 • ws_common.wsdl - definicja pomocnicza - komunikaty
 • ws_common.xsd - definicja pomocnicza - typy danych
 • status_cwu.xsd - definicja opisująca formaty wymiany danych
 • xmime.xsd - definicja pomocnicza dla danych strumieniowych
 • xmldsig-core-schema.xsd - definicja pomocnicza - podpis