Dla Świadczeniodawcy

Twórcy oprogramowania

Zmiana dokumentacji eWUŚ

W związku z planowanym przekazywaniem informacji o izolacji w warunkach domowych przez usługę eWUŚ publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie ulegają następujące pliki:

  • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.10.pdf
  • ServiceBrokerCwuAuth5.2.xml

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o izolacji domowej

Odpowiadając na zgłoszone potrzeby personelu medycznego Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  od dnia 1 lipca 2020 r. w godzinach popołudniowych przekazywanie informacji o izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny  aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

  • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie poddana izolacji domowej wyświetli się poniższy ekran:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

W przypadku osoby podlegającej weryfikacji eWUŚ, która aktualnie poddana jest kwarantannie ekran prezentuje się jak dotychczas:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

  • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

W związku z wprowadzeniem dodatkowej informacji o izolacji domowej, zakres elementu "informacja_dodatkowa" został rozszerzony o nowy kod - "IZOLACJA DOMOWA". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem (). Budowę pojedynczego element z informacją zaprezentowano poniżej: 

 

Zakres możliwych wartości elementów szczegółowych zawiera poniższa tabela

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się kwarantannie z powodu epidemii.

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

UWAGA dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 

Przekazywanie wyodrębnionej informacji o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej nie jest wdrożone dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3.

Wersja ta nie ulega zmianie, gdyż nie jest rozwijana i jej obsługa zostanie wyłączona od dnia 1 października 2020 r.

Źródło: Departament Informatyki

Zmiana dokumentacji eWUŚ

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

Zmiana dokumentacji eWUŚ w związku z przekazywaniem informacji o kwarantannie

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców