Dla Świadczeniodawcy

Podstawy prawne

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2012 r.)