Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Harmonogram testów eWUŚ

12-10-2012

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 15 października br. rozpoczną się w Oddziałach Wojewódzkich Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim, Świętokrzyskim testy systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ.

W tym dniu wybrane oddziały wojewódzkie rozpoczną przyjmowanie wniosków świadczeniodawców i wydawanie upoważnień do dostępu do rzeczywistych danych pacjentów zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. W drugiej połowie października do testów będą mogli dołączyć świadczeniodawcy z oddziałów lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Na przełomie października i listopada świadczeniodawcy z pozostałych oddziałów: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Rozłożenie w czasie testów systemu eWUŚ spowodowane jest koniecznością dostosowania i ujednolicenia oprogramowania do obsługi systemu w oddziałach Funduszu.

Jednocześnie przypominamy, że informacja o uprawnieniach pacjentów zweryfikowana podczas testów systemu eWUŚ nie zwalnia świadczeniodawców z obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń. Tę możliwość świadczeniodawcy i pacjenci uzyskają, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  dopiero po 1 stycznia 2013 r.

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności