Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Początek testów eWUŚ

12-10-2012

15 października br. wybrane oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną przyjmowanie wniosków i wydawanie upoważnień świadczeniodawcom, którzy wezmą udział w testach systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach testów świadczeniodawcy uzyskają dostęp do rzeczywistych danych pacjentów zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, nie zwolni ich to jednak z obowiązku potwierdzenia prawa do  świadczeń. Tę możliwość uzyskają dopiero po 1 stycznia 2013 r.

W pierwszym okresie o kolejności nadawania dostępu do eWUŚ będą decydowały oddziały NFZ. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w miarę ich napływania do Funduszu.  Wcześniejsza rejestracja i uczestnictwo w testach pozwolą zapoznać się świadczeniodawcom z nowym systemem, który zostanie uruchomiony z początkiem 2013 r. Wydane upoważnienia będą obowiązywały także po 1 stycznia przyszłego roku i nie będzie potrzeby ich uaktualniania.

Zalecany sposób dostępu do eWUŚ to zainstalowane u świadczeniodawców oprogramowanie współpracujące z usługą sieciową udostępnianą przez NFZ, którą firmy informatyczne mogą testować już od sierpnia br. Weryfikacja uprawnień pacjentów świadczeniodawcom będzie także możliwa przez przeglądarkę internetową.
Lista oddziałów Funduszu, w których rozpoczną się testy wraz ze szczegółową instrukcją włączenia się do systemu zostaną opublikowane na stronach internetowych centrali i oddziałów NFZ.

Testy systemu mają także dać możliwość świadczeniobiorcom oraz  osobom zgłoszonym przez nich do ubezpieczenia na uporządkowanie i zaktualizowanie informacji o ich uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych.

_ _ _

eWUŚ to elektroniczny system na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oparty o prowadzony przez NFZ Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU). Od 1 styczna 2013 r. każdy udający się do lekarza będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia.  Do weryfikacji wystarczy jedynie dostęp do Internetu, numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Wszystkie aktualności