Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o izolacji domowej

26-06-2020

Odpowiadając na zgłoszone potrzeby personelu medycznego Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  od dnia 1 lipca 2020 r. w godzinach popołudniowych przekazywanie informacji o izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny  aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

  • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie poddana izolacji domowej wyświetli się poniższy ekran:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

W przypadku osoby podlegającej weryfikacji eWUŚ, która aktualnie poddana jest kwarantannie ekran prezentuje się jak dotychczas:


Dane na rysunku dotyczą osoby fikcyjnej

  • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5

W związku z wprowadzeniem dodatkowej informacji o izolacji domowej, zakres elementu "informacja_dodatkowa" został rozszerzony o nowy kod - "IZOLACJA DOMOWA". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem (). Budowę pojedynczego element z informacją zaprezentowano poniżej: 

 

Zakres możliwych wartości elementów szczegółowych zawiera poniższa tabela

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się kwarantannie z powodu epidemii.

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

UWAGA dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3 

Przekazywanie wyodrębnionej informacji o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej nie jest wdrożone dla formatu odpowiedzi w wersji 3 - https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v3.

Wersja ta nie ulega zmianie, gdyż nie jest rozwijana i jej obsługa zostanie wyłączona od dnia 1 października 2020 r.

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności