Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Specustawy

18-03-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  w najbliższym czasie przekazywanie informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

  • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ posiada uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyświetli się poniższy ekran, na którym widnieje flaga Ukrainy:

Ekran portalu Ewuś z potwierdzeniem prawa do świadczeń dla obywatela Ukrainy

  • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5

Dodatkowa informacja o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wprowadzona poprzez rozszerzenie elementu "informacja_dodatkowa" o nowy kod "UKR". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem. Budowę pojedynczego elementu „informacja_ dodatkowa” zaprezentowano poniżej:

element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem

Poniższa tabela zawiera rozszerzony zakres możliwych wartości elementu „informacja_dodatkowa”

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się kwarantannie z powodu epidemii.

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM- RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

ZASWIADCZENIE-COVID

Pacjentowi wystawiono zaświadczenie o szczepieniu dnia: DD-MM-RRRR

I

Dodatkowa informacja o zaszczepieniu pacjenta szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (dawką pierwszą w przypadku szczepionek jednodawkowych lub dawką drugą w przypadku szczepionek dwudawkowych).

UKR

Pacjent posiada uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa

I

Dodatkowa informacja o zakresie świadczeń przysługujących pacjentowi na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku z planowanym przekazywaniem informacji o posiadaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez usługę eWUŚ publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie ulegają następujące pliki:

  • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.12.pdf
  • ServiceBrokerCwuAuth5.4-soapui-project.xml
Wszystkie aktualności