Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Przerwa techniczna

11-12-2013

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, od godziny 17.00 w piątek 13 grudnia 2013 r. do godziny 23.00 w niedzielę 15 grudnia 2013 r., nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ. Wszystkie centralne systemy informatyczne będą w tym czasie niedostępne.

W trakcie trwania prac mogą być także niedostępne niektóre funkcje Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w piątek 13 grudnia br. w godzinach 18.00-23.00 oraz w sobotę 14 grudnia br. w godzinach 19.00-24:00,  z powodu prowadzonych prac serwisowych,  nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wszystkie aktualności