O NFZ

Sprawozdania zbiorcze z działalności Departamentu Kontroli

Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za III kwartał 2022 r.

07.12.2022
Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za I półrocze 2022 r.

12.09.2022
Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za I półrocze 2022 r. Dokument zawiera informacje o przeprowadzonych przez Departament Kontroli kontrolach i czynnościach sprawdzających.

Kontrole w I kwartale 2022 r.

03.06.2022
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli w I kwartale 2022 r.

Kontrole w IV kwartale 2021 r.

28.02.2022
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2021 roku.

Kontrole w III kwartale 2021 r.

06.12.2021
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2021 roku.
Zobacz więcej