O NFZ

Wnioski / rekomendacje

Szanowni Państwo,

już Hipokrates w swojej przysiędze, ponad 2000 tysiące lat temu wskazywał, że: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Powyższa zasada może być również zastosowana w odniesieniu do kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu Prezes Funduszu podjął decyzję o prezentacji w domenie publicznej wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonych działań kontrolnych. Mam nadzieję, że materiał ten stanowić będzie dla wszystkich zestaw informacji wskazujących jak zapobiegać popełnianiu błędów w ewidencjonowaniu, sprawozdawaniu i rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej czy w ordynacji leków refundowanych.

Materiały zawierać będą cenne informacje i wskazówki, zarówno dla świadczeniodawców, aptek, jak i osób uprawnionych do ordynacji produktów refundowanych, których adaptacja w praktyce gwarantuje w przyszłości pozytywny wynik kontroli Funduszu.

W związku z powyższym zachęcam do zapoznawania się z opracowaniami przygotowanymi przez Departament Kontroli, które będą sukcesywnie publikowane na tej stronie, a dotyczyć będą określonych obszarów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Z poważaniem

Małgorzata Dziedziak
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.10.2022 12:46
Aktualizacja informacji: 22.08.2023 17:08
Sprawdź historię zmian