O NFZ

Szczegółowe wyniki kontroli

Szczegółowe informacje o wynikach kontroli realizacji świadczeń, ordynacji oraz aptek wszczętych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia po 31 grudnia 2019 roku zostały zamieszczone w poniższym pliku.

Opublikowane zestawienie stanowi narastający zestaw danych i jest aktualizowane raz w miesiącu o dane za miesiąc poprzedni. O kwalifikacji kontroli do publikacji w danym miesiącu decyduje data upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, data zakończenia drogi odwoławczej, data wydania decyzji administracyjnej lub data zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na niewszczynanie postępowania administracyjnego.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.09.2022 13:29
Aktualizacja informacji: 16.05.2024 16:13
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian