O NFZ

Szczegółowe wyniki kontroli

Szczegółowa informacja o wynikach kontroli realizacji świadczeń, ordynacji oraz aptek przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

O kwalifikacji kontroli do publikacji w danym miesiącu decyduje data upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, data zakończenia drogi odwoławczej, data wydania decyzji administracyjnej lub data zgody Prezesa NFZ na niewszczynanie postępowania administracyjnego. Załączniki stanowią narastające zestawy danych i są aktualizowane raz w miesiącu o dane za miesiąc poprzedni.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.09.2022 13:29
Aktualizacja informacji: 16.03.2023 11:59
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian