O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

15.11.2017
W oparciu o „Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, zawarte pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 21 czerwca 2017 roku...