O NFZ

Praktyki

Zostań praktykantem w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Działając w imieniu i na rzecz Pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie ze Świadczeniodawcami dba o zdrowie obywateli zarówno poprzez działania profilaktyczne, jak też należytą jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. NFZ staje się silną i nowoczesną organizacją z przejrzystą strukturą organizacyjną z jasno określonymi zadaniami i odpowiedzialnością.

Jeśli jesteś ambitną i komunikatywną osobą, reprezentujesz wysoką kulturę osobistą, lubisz wychodzić z inicjatywą, chcesz się rozwijać i zdobyć doświadczenie zawodowe, dołącz do naszego zespołu jako praktykant, aby wspólnie budować innowacyjną instytucję zaufania publicznego.

Jak aplikować?

Jeśli jesteś zainteresowana/-y praktykami w Centrali NFZ osobiście złóż wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub prześlij je na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia
02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
z dopiskiem: BSP – PRAKTYKA STUDENCKA

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Niezbędne dokumenty:

 • podpisany formularz zgłoszenia na praktykę studencką

  Formularz zgłoszenia
   
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (preferujemy studentów i absolwentów: zdrowia publicznego, prawa, administracji,  ekonomii);
 • CV;
 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej w Centrali NFZ;
 • podpisane zgody i oświadczenia, które możesz pobrać z naszej strony internetowej

W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej, podpiszemy z Tobą umowę. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali dodatkowo:

 • kopii dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie NNW (w okresie odbywania praktyki studenckiej); 
 • orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki studenckiej.

 

Pamiętaj:

 • zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów do odbycia praktyki studenckiej;
 • praktyki studenckie są bezpłatne;
 • proponowany minimalny okres odbywania praktyki studenckiej to 4 tygodnie, można je odbywać przez cały rok.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do nas na: student@nfz.gov.pl.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.09.2020 15:47
Aktualizacja informacji: 15.06.2022 12:21
Sprawdź historię zmian