Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

30.06.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

27.06.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki...

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - projekt zarządzenia

28.05.2014
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

28.05.2014
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Podstawowa opieka zdrowotna - projekt zarządzenia

20.05.2014
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

01.04.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...