Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - projekt zarządzenia

27.03.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne...

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

26.03.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

14.03.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Pomoc doraźna i transport sanitarny - projekt zarządzenia

12.02.2014
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

24.01.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne - programy terapeutyczne - projekt zarządzenia

13.01.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).