Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

03.07.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

22.06.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML - świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

12.06.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

30.05.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

30.05.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

29.05.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy...