Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2021/IV

28.05.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy w zamówieniu na Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem

Uchwała Nr 7/2021/IV

30.04.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług serwisu bieżącego oraz usług serwisu dostosowawczego Systemu SOFU

Uchwała Nr 6/2021/IV

14.04.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 5/2021/IV

16.03.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 4/2021/IV

08.03.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Uchwała Nr 3/2021/IV

17.02.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.