Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2018/III

18.06.2018
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 9/2018/III

08.06.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 8/2018/III

30.04.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 7/2018/III

30.04.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 6/2018/III

30.04.2018
w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw mierników stopnia realizacji celów działalności NFZ

Uchwała Nr 5/2018/III

30.04.2018
w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zapewnienia odpowiedniej jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów