Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2022/IV

02.03.2022
Uchwała Nr 1/2022/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2022 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 40/2021/IV

22.12.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle

Uchwała Nr 39/2021/IV

22.12.2021
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 38/2021/IV

22.12.2021
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r. i za 2022 r. z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres

Uchwała Nr 37/2021/IV

22.12.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2021 r.

Uchwała Nr 36/2021/IV

07.12.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.