Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2021/IV

16.07.2021
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.

Uchwała Nr 17/2021/IV

16.07.2021
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 15/2021/IV

28.06.2021
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 i 2022 r. z opcją przedłużenia na kolejny okres

Uchwała Nr 14/2021/IV

28.06.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Uchwała Nr 13/2021/IV

28.06.2021
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2021 r.

Uchwała Nr 12/2021/IV

28.06.2021
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.