Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

03.02.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu lutym 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

03.02.2020
Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień