Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2020

07.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2020

04.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.11.2020

03.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2021”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2020

29.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Rozbudowa dwóch posiadanych macierzy dyskowych HPE 3PAR 9450”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2020

15.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Modernizację systemu zarządzania dostępem serwisu i nagrywania sesji”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.5.2020

07.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”