Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.6.2021

18.08.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja parkingu oraz budowa wiat parkingowych i rowerowej przy ul. Racławickiej 56 a w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.2.2021

08.07.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Batorego 24 w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.4.2021

24.06.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa 15 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2021

28.04.2021
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę 50 sztuk zestawów komputerowych”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2020

30.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2020

08.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa systemu SIEM Splunk Enterprise”