Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.3.2020

17.03.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie robót malarskich wraz z położeniem wykładziny podłogowej w budynkach MOW NFZ w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2020

06.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2020

17.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2019

03.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie