Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2020

06.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2020

17.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2019

03.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2019

04.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Rozbudowę bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerach”

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.11.2019

03.12.2019
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2020.