Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.12.2023

04.12.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w roku 2024

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.11.2023

25.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup 36 miesięcznych licencji dla wykorzystywanego w Oddziale systemu SIEM Splunk Enterprise

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.10.2023

11.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.9.2023

11.10.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2024

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.8.2023

23.08.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.251.1.7.2023

02.08.2023
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu do wykrywania prób włamań