Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2019

27.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpn”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2019

05.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

24.10.2019
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2019

23.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2019

27.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.5.2019

09.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wymianę instalacji klimatyzacji w części budynku Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie”