Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 r.

10.12.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2019

04.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Rozbudowę bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerach”

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.11.2019

03.12.2019
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2019

27.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpn”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2019

05.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”