Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.11.2018

29.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie migracji posiadanego systemu kontroli dostępu komputerów, urządzeń i użytkowników do sieci (protokół 802.1X) opartego o klaster urządzeń Juniper IC-4500 do nowej wersji systemu.”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2018

30.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

10.10.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2018

30.08.2018
Wykonanie rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń zabezpieczenia sieci Juniper SRX3400 o dodatkowe karty i interfejsy optyczne 10G oraz rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń CheckPoint 12600 o dodatkowe dwie karty interfejsów optycznych 10G

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2018

24.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2018

21.08.2018
„Wykonanie rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń zabezpieczenia sieci Juniper SRX3400 o dodatkowe karty i interfejsy optyczne 10G oraz rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń CheckPoint 12600 o dodatkowe dwie karty interfejsów optycznych