Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2022

05.05.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa 36 miesięcznej licencji wraz z wsparciem serwisowym i aktualizacjami na rozszerzoną platformę wykrywania zagrożeń i reagowania na nie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.2.1.2022

29.03.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu nagrywania rozmów telefonicznych

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2022

04.03.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej wykonawcy dla systemu DLP Forcepoint na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.3.2022

17.02.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług wsparcia technicznego producenta oraz świadczenie asysty technicznej wykonawcy dla systemu kontroli dostępu do sieci przewodowych i bezprzewodowych na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.12.2021

02.02.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz kopert

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2022

01.02.2022
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie