Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2019

30.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Informatyki wraz z przebudową instalacji: klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, niskoprądowych oraz budowa systemu gaszenia gazem"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.3.2019

03.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem serwisowym i aktualizacjami na oprogramowanie PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint Protection na okres 36 miesięcy”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.2.2019

01.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.1.2019

07.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2018

10.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.13.2018/WAG.II.261.1.14.2018

07.12.2018
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2019.