Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

24.10.2019
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.7.2019

23.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2019

27.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.5.2019

09.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wymianę instalacji klimatyzacji w części budynku Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.4.2019

30.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Informatyki wraz z przebudową instalacji: klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, niskoprądowych oraz budowa systemu gaszenia gazem"

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.3.2019

03.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na „Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem serwisowym i aktualizacjami na oprogramowanie PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint Protection na okres 36 miesięcy”