Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.11.2021

10.12.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.10.2021

17.11.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa 54 sztuk komputerów przenośnych.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.9.2021

19.10.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa dwóch bibliotek wirtualnych oraz rozbudowa dwóch macierzy dyskowych

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.5.2021

13.10.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wraz z migracją kompletu dwóch głównych routerów Oddziału oraz dwóch firewalli działających w klastrze rozległym

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.3.2021

17.09.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa 7 sztuk serwerów oraz rozbudowa serwerów HPE BL 460 G10 o dodatkową pamięć RAM oraz karty FC”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG II.261.8.2021

03.09.2021
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja parkingu oraz budowa wiat parkingowych i rowerowej przy ul. Racławickiej 56 a w Krakowie”