Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi  w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawach  zainstalowanych urządzeń i systemów, świadczone na rzecz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.”

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej