Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla NFZ Podkarpackiego OW

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla NFZ Podkarpackiego OW

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w POW NFZ

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w Podkarpackim OW NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe