Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 19/2019 - zakończone

21.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców - 19/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 18/2019 - zakończone

20.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych - 18/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 17/2019 - zakończone

20.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym - 17/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 16/2019 - zakończone

20.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami, Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii - 16/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 15/2019 - zakończone

14.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Księgowości, Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych - 15/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 14/2019 - zakończone

07.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń, Dziale Organizacyjno-Prawnym - 14/2019