Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 55/2019 - zakończona

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszy specjalista w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Skarg i Wniosków - 55/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 54/2019 - zakończone

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych - 54/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 53/2019 - zakończone

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń - 53/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 52/2019 - zakończona

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Rozliczania Umów - 52/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 51/2019 - zakończone

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, Dziale Ewidencji Świadczeniobiorców - 51/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 50/2019 - zakończone

06.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko młodszy specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami, Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii - 50/2019