Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 13/2019 - zakończone

07.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalista w komórce organizacyjnej Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - 13/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 12/2019 - zakończone

01.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Obsługi Umów - 12/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 11/2019 - zakończone

01.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dziale Rozliczania Umów - 11/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 10/2019 - zakończone

01.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Dziale Kontroli w Lecznictwie Zamkniętym - 10/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 9/2019 - zakończone

01.02.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli, Dziale Kontroli w Lecznictwie Otwartym - 9/2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu - 8/2019 - zakończone

01.02.2019
Śląski OW NFZ w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej, Sekcja ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - 8/2019