Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 15/2017/III

10.07.2017
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 14/2017/III

10.07.2017
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 13/2017/III

26.06.2017
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Uchwała Nr 12/2017/III

26.06.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2017 r.

Uchwała Nr 11/2017/III

26.06.2017
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Uchwała Nr 10/2017/III

26.06.2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.