Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2016/III

27.06.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III

27.06.2016
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 15/2016/III

27.06.2016
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 14/2016/III

27.06.2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 13/2016/III

04.05.2016
w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

Uchwała Nr 12/2016/III

04.05.2016
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej w Bydgoszczy służebnością przesyłu