Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2018/III

28.06.2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 13/2018/III

28.06.2018
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych

Uchwała Nr 12/2018/III

18.06.2018
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3

Uchwała Nr 11/2018/III

18.06.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostawę dziedzinowych serwerów bazodanowych

Uchwała Nr 10/2018/III

18.06.2018
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 9/2018/III

08.06.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.