Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2017/III

26.06.2017
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Uchwała Nr 10/2017/III

26.06.2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 9/2017/III

26.06.2017
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3.

Uchwała Nr 8/2017/III

19.05.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 7/2017/III

16.03.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania

Uchwała Nr 6/2017/III

16.03.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ