Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia zgody na powrotne przeniesienie własności nieruchomości w Dąbrowie Górniczej na Skarb Państwa.

Uchwała Nr 22/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 21/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. i 2018 r.

Uchwała Nr 20/2017/III

18.09.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 19/2017/III

18.09.2017
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 i 2018 r.

Uchwała Nr 18/2017/III

18.09.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2017 r.