Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2016/III

13.09.2016
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 22/2016/III

11.07.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 21/2016/III

11.07.2016
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Uchwała Nr 20/2016/III

11.07.2016
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 19/2016/III

11.07.2016
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 18/2016/III

27.06.2016
w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.