Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 2/2018/III

08.03.2018
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2017 r.

Uchwała Nr 1/2018/III

01.02.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 27/2017/III

15.12.2017
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 26/2017/III

15.12.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 25/2017/III

15.12.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2017 r.

Uchwała Nr 24/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości w Katowicach na Skarb Państwa.