Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 29/2016/III

21.12.2016
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 28/2016/III

28.11.2016
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 27/2016/III

28.11.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 26/2016/III

26.10.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 25/2016/III

13.09.2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Uchwała Nr 24/2016/III

13.09.2016
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.