Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2017/III

16.03.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 4/2017/III

16.03.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 3/2017/III

30.01.2017
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 2/2017/III

30.01.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Uchwała Nr 1/2017/III

30.01.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 30/2016/III

21.12.2016
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2016 r.