Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2018/III

30.04.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 7/2018/III

30.04.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 6/2018/III

30.04.2018
w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw mierników stopnia realizacji celów działalności NFZ

Uchwała Nr 5/2018/III

30.04.2018
w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zapewnienia odpowiedniej jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów

Uchwała Nr 4/2018/III

08.03.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Uchwała Nr 3/2018/III

08.03.2018
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.