Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole

23.07.2020
Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach.

Przywrócono dostęp do systemu eWUŚ

31.07.2020
Występujące w ostatnich dniach utrudnienia w dostępie do usług eWUŚ zostały zidentyfikowane. System został uruchomiony w trybie awaryjnym i podlega całodobowej obserwacji.

W jaki sposób potwierdzić prawo do świadczeń?

31.07.2020
Przypominamy, że w przypadku braku możliwości sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, zgodnie z prawem pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-centrali/

Szczecińscy ratownicy medyczni apelują: kask ratuje główkę dziecka

31.07.2020
Wakacje to czas większej aktywności dzieci ale też większego ryzyka urazu. W ubiegłoroczne wakacje ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie udzielili pomocy ponad trzem tysiącom dzieci.

Kolorowa fotografia. Otwarcie nowej siedziby delegatury NFZ w Wałbrzychu z udziałem Adama Niedzielskiego, prezesa NFZ.

Od tweeta do nowej siedziby NFZ w Wałbrzychu

24.07.2020
To historia jednego tweeta, który zmienił rzeczywistość klientów wałbrzyskiej delegatury NFZ. Krótka wiadomość, wysłana bezpośrednio do Prezesa Funduszu, sprawiła, że dotychczas niedostępna dla osób na wózkach siedziba NFZ, zmieniła lokalizację.

Infografika. Tekst: Karta EKUZ z dodatkiem solidarnościowym

EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

14.07.2020
Straciłeś pracę po 15 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 i masz prawo do dodatku solidarnościowego? Nadal przysługuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/

Zarządzenie Nr 117/2020/DSOZ

30.07.2020
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL

29.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony

21.07.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 111/2020/DSM

17.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zobacz szczegóły /zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/